Pribudnú ďalšie modulové školy

     Spolu 15 obcí a miest Bratislavského a Košického kraja si rozdelí tri milióny eur z druhého vládneho sociálneho balíčka. Postavia za ne modulové školy, ktoré riešia problémy nedostatočných kapacít a dvojzmennej prevádzky. Najakútnejšia situácia kapacít je v rýchlo sa rozrastajúcich satelitných obciach, z ktorých musia rodičia voziť svoje deti do škôl aj niekoľko kilometrov.
     Väčšina obcí a miest už s výstavbou začala, termíny ukončenia sú stanovené v termínoch od februára do septembra 2016. S obcami a mestami je podpísané memorandum, ktoré obsahuje podrobnosti výstavby.

Ide o nasledovné lokality:
- Bernolákovo,
- Ivanka pri Dunaji,
- Kráľová pri Senci,
- Markovce,
- Miloslavov,
- Most pri Bratislave,
- Nová Dedinka,
- Rovinka,
- Ružinov – Drieňová ul.,
- Senec,
- Stupava,
- Tomášov,
- Trebišov,
- Viničné,
- Zámutov.

      V roku 2013 bolo postavených 5 modulových škôl v sume 1 000 000 eur (Stráne pod Tatrami, Podhorany, Krížová Ves, Jarovnice a Kecerovce.
     V  roku 2014 boli vyčlenené peniaze na 9 modulových škôl – išlo o tri milióny eur pre obce Chminianske Jakubovany, Podhorany, Jarovnice, Jurské, Stará Ľubovňa, Gemerská Ves, Muránske Dlhá Lúka, Miloslavov a Dunajská Lužná. Z celkovej vyčlenenej sumy z Ministerstva financií SR ešte zostalo k dispozícii aj pre obec Chorvátsky Grob. 
     Kým v niektorých obciach už školy stoja a boli slávnostne odovzdané do užívania, ďalšie sú v rôznej fáze rozostavanosti. Predpokladáme však, že k septembru 2015 sa dajú do používania školy v Chminianskych Jakubovanoch, Jarovniciach, Starej Ľubovni, Muránskej Dlhej Lúke i Stráňach pod Tatrami. V ostatných obciach by mali dodávatelia odovzdať objekty do konca novembra 2015.

Ilustračné foto


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky