Prezident svojím podpisom odobril zákon o pedagógoch

17.07.2009

     Prezident SR Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon o pedagogických zamestnancoch. Nová právna norma, ktorú NR SR schválila 24. júna 2009, rieši práva a povinnosti pedagogických aj odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach.
    
Zákon komplexne určuje predpoklady na výkon činnosti pedagogických zamestnancov. Zavádza štyri kariérové stupne (začínajúci pedagóg, samostatný pedagóg, s prvou atestáciou, s druhou atestáciou) a dve kariérové pozície (špecialista, vedúci zamestnanec). Zároveň vytvára komplexný systém kontinuálneho vzdelávania, ktorý tvorí základ kreditového systému odmeňovania. Zákon sa zaoberá aj starostlivosťou o pedagogického a odborného zamestnanca, jeho ochranou (chránená osoba), sociálnymi výhodami, morálnym oceňovaním. Účinnosť nadobudne 1. novembra 2009 (s výnimkou niektorých článkov).

Bratislava 17. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku