Prezident podpísal školský zákon a zákon o podpore výskumu a vývoja

17.06.2008

     Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon o výchove a vzdelávaní. Definitívne tak potvrdil spustenie školskej reformy od septembra 2008. 
     Nový zákon, ktorý predložil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, vytvorí podmienky pre potrebné zmeny v školskom systéme a vo vyučovaní. Nahradí tak v súčasnosti platný zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl. 
     Účinnosť nadobudne 1. septembra 2008, s výnimkou ustanovenia o normatívnom financovaní asistentov učiteľov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré bude účinné od 1. januára 2009.

     Prezident podpísal aj novelu zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Zmeny schválili poslanci na schôdzi NR SR 22. mája 2008.
    
Nové znenie zákona pomôže zlepšiť postavenie vedy na Slovensku a umožní zvýšenie rozsahu súkromných investícií do vedecko-výskumnej činnosti. Najlepším výskumných inštitúciám dáva možnosť získať štatút "centrum excelentnosti".

Bratislava 17. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku