Prezident menoval nových rektorov vysokých škôl

28.06.2010

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes v Bratislave prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne uviedol do funkcie nových rektorov vysokých škôl.
     Na návrh ministra školstva do tejto funkcie vymenoval rektorov siedmich vysokých škôl, vrátane jednej súkromnej.

Zoznam VŠ rektorov:

1. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra- Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  od 2. 7. 2010 - I. funkčné obdobie

2. Žilinská univerzita Žilina - prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. od 2. 7. 2010 -  I. funkčné obdobie

3. Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava - doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. od 2. 7. 2010 - I. funkčné obdobie

4. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. od 2. 7. 2010 - II. funkčné obdobie

5. Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín - prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. od 28. 6. 2010 - I. funkčné obdobie

6. Vysoká škola Sládkovičovo - Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc. od 28. 6. 2010 - II. funkčné obdobie

7. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - prof. PhDr. Beata  Kosová, CSc. od 21. 11. 2010 - II. funkčné obdobie 

Fotogaléria

Bratislava 28. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku