Prezentácie – operačný program Výskum a vývoj

03.03.2009

     Ministerstvo školstva SR bude prezentovať aktuálne informácie súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a vývoj. Podujatia, určené predovšetkým pre predstaviteľov vysokých škôl, majú odpovedať na aktuálne otázky o implementácii projektov v rámci OP Výskum a vývoj.

3. 3. 2009 o 9.00 hod. - Technická univerzita, Letná 9, Košice - hlavná budova, blok B
4. 3. 2009 o 9.00 hod. - Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, Banská Bystrica - aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
5. 3. 2009 o 9.00 hod. - Slovenská technická univerzita, Nám. slobody 17, Bratislava - aula Aurela Stodolu, Strojárska fakulta

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku