Prezentácia slovenskej vedy a výskumu na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno

     Minulý týždeň od 1. do 4. septembra 2015 na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno patril v rámci slovenského pavilónu najmä prezentácii slovenskej vedy a výskumu. Podujatie s názvom „Týždeň vo vede“ slávnostným príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva školstva Vladimír Kováčik.
     V úvode ocenil aktivity organizátorov slovenského pavilónu, ako aj všetkých zúčastnených odborníkov, ktorí vďaka svojim originálnym a inovatívnym nápadom a odborným výskumom posúvajú, pomáhajú a inšpirujú ľudí nielen na Slovensku, ale na celom svete.
     Pod záštitou MŠVVaŠ SR vystúpili odborní zástupcovia z UVLF v Košiciach a SPU v Nitre, ktorí prostredníctvom odborných prezentácií a workshopov podporili ústrednú tému svetovej výstavy „Feeding the planet, energy for life“ (Uživiť planétu, energia pre život). Odborníci z UVLF v Košiciach otvorili prednášku workshopom s témou kvalita mäsových výrobkov. Zástupcovia SPU v Nitra venovali svoj workshop výskumu v oblasti zdravej výživy a zdravia človeka.
     V súvislosti s hlavnou ideou slovenskej prezentácie - predstavenie súčasných slovenských úspechov a prezentácia súčasnosti - sa podarilo MŠVVaŠ SR podporiť motiváciu a usilovnosť mladých a šikovných slovenských študentov, ktorí dosahujú výnimočné úspechy na rôznych svetových a domácich vedeckých súťažiach prostredníctvom občianskeho združenia AMAVET (asociácia pre mládež, vedu a techniku s orientáciou na mládež a popularizáciu vedy a techniky). Mladí výskumníci vo veku od 17 do 23 rokov prezentovali svoje vlastné projekty:
- viacúčelová mikroturbína,
- výskyt ťažkých kovov v materskom mlieku,
- aktívna a pasívna rekuperácia vzduchu a
- koncept prenosnej indukčnej rukavice.
     Oblasť podpory vzdelávania, výskumu a vývoja na Slovensku predstavuje v súčasnosti jednu z hlavných priorít vlády Slovenskej republiky. „Týždeň vo vede“ na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno slúžil nielen pre prezentáciu slovenských vedcov a odborníkov, ale aj ako inšpirácia pre budúcich mladých výskumníkov.
     Na záver podujatia každý účastník po prezretí si slovenskej expozície vyjadril názor, že Slovensko je dynamická, životaschopná a výnimočná krajina, ktorá je plná energie a šikovných ľudí.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky