Prezentácia schválených projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj

16.09.2009

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pripravila na štvrtok 17. septembra 2009 podujatie Príklady dobrej praxe - prezentácia schválených projektov. Uskutoční sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a je určené pre všetkých záujemcov o finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj pre úspešných žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku.
    
Na stretnutí predstaví agentúra svoju činnosť za roky 2008 až 2009, nasledovať budú prezentácie šiestich úspešných projektov. V rámci nich budú predstavené projekty, ktoré prispejú k rozvoju slovenského výskumu a vedy a skvalitnia informačné komunikačné technológie vysokých škôl na Slovensku. Plánovaná diskusia otvorí priestor na výmenu skúseností, podnetov a informácií.
     Počas podujatia budú záujemcom k dispozícii manažéri odborov informovania a publicity, projektového manažmentu a monitoringu, ako aj manažéri riadenia výdavkov, s ktorými môžu konzultovať ďalšie možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Miesto a čas: Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, Bratislava, 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku