Prezentácia kandidatúry na sídlo EIT aj pred veľvyslancami v SR

13.05.2008

     Rakúsky minister pre vedu a výskum Johannes Hahn a zástupcovia Ministerstva školstva SR a Ministerstva zahraničných vecí SR prezentovali spoločnú kandidatúru Bratislavy a Viedne na sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) pred akreditovanými veľvyslancami v Slovenskej republike.
    
EIT má prepojiť vzdelanie, výskum a inovácie. Spojí odborníkov nielen z Európskej únie, ale aj celého sveta, ponúkne možnosť ďalšieho rozvoja Európskej únie a zvýši tak jej konkurencieschopnosť. Spoločný slovensko-rakúsky projekt predpokladá, že zo štyroch orgánov EIT  budú dva - správna rada a vnútorný audit umiestnené v Bratislave. Výkonný výbor a riaditeľ EIT  by mali sídliť vo Viedni. O sídlo sa uchádzajú aj Maďarsko, Španielsko a Poľsko.

Bratislava 13. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku