(Pre)Veda je tu pre vás

  • Foto: TASR
  • Dátum: 26.04.2021

V čase kedy mnohí z nás sledujú aktuálne správy v očakávaní pozitívneho vývoja pandémie, vám vedci pod hlavičkou OZ Preveda prinášajú ďalší, v poradí už XIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Podujatie akoby ušité na mieru nepriaznivej situácii, v ktorej sa aktuálne nachádzame, poskytuje mladým vedcom, PhD študentom, ale i študentom II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia priestor na prezentáciu svojich štúdií, nových poznatkov a hypotéz.               

„Konferencia pomaly nadobúda kultové rozmery. Preveda, ako ju familiárne nazývame v sebe spája erudované poznatky ostrieľaných vedcov, ktorých dôveru si udržujeme už niekoľko rokov a na druhej strane prvé lastovičky v podobe mladých študentov, pre ktorých je Interaktívna konferencia častokrát prvým stretom s prezentáciou ich vedeckých výsledkov,“ konštatuje Miroslav Ferko, organizátor konferencie a zároveň predseda OZ Preveda.

„Reakciou na aktuálne riešené vedecké úlohy sme tento ročník rozšírili o tri nové sekcie: charakterizácia a vývoj biomateriálov sú zaradené do sekcie „Biomateriály“; proteomické, glykomické a metabolomické štúdie nájdete pod sekciou „Omiky“ a v súčastnosti azda najviac diskutovaná téma Covid-19 bola pridaná do sekcie „SARS-CoV-2,“ dopĺňa Pavol Farkaš, organizátor podujatia a podpredseda OZ Preveda.

Projekt, ktorý v sebe zahŕňa moderné vzdelávanie pod jednou online platformou si získal viacero podporovateľov z radov súkromného sektoru, nadácií, ako aj samotného MŠVVaŠ SR, za čo im v menej organizátorov a účastníkov ďakujeme.

Preveda významne prispieva k propagácii mladej vedeckej obce na Slovensku, s presahom aj do zahraničia. „Organizátori podujatia vytvorili projekt, ktorý logisticky zapadá do rozbiehajúceho sa kolotoča digitalizácie. V čase kedy sa čoraz väčší dôraz kladie na využívanie online prostredia plynulo pokračujú v jeho realizácii a vytvárajú tak prostredie pre potrebný vedecko-popularizačný interaktívny dialóg,“ vyzdvihol štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu a výskum Ľudovít Paulis.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.preveda.sk/conference. Tešime sa na skvelé príspevky. Deadline pre registráciu je 30. 4. 2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku