Navigácia

Prešovská univerzita vstúpila do tretej dekády svojho fungovania

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák i prorektor Karlovej univerzity v Prahe prof. Jan B. Lášek boli medzi vyše 450 hosťami na slávnostnom otvorení akademického roku 2017/18 na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove. Podujatie otvárajúce 21. rok existencie univerzity sa konalo 19. septembra 2017 v Divadle Jonáša Záborského.
     „Stojíme na prahu nového akademického roka, čo je opäť príležitosťou pre rekapituláciu, obzretie sa za seba, do nedávnej i staršej minulosti, zhodnotiť a posúdiť výsledky svojej práce i snáh, skonfrontovať predstavy i očakávania s realitou a jej výzvami,“ zneli úvodné slová rektora PU prof. Petra Kónyu.
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák ocenil, že sa škola aktívne venuje aj špecifickým oblastiam danými regiónom, v ktorom pôsobí. „Táto univerzita je už teraz jedinečným sídlom intelektuálneho formovania dvoch východných kresťanských tradícií – gréckokatolíckej a pravoslávnej. Prešovská univerzita má taktiež programy a inštitúty, ktoré sa zaoberajú štúdiom obyvateľov Slovenska, ktorí nie sú pôvodom Slováci; konkrétne Rómami, Maďarmi, Ukrajincami a karpatskými Rusínmi. Inštitucionálny základ takýchto štúdií každého zo spomínaných národov by mal byť aj naďalej podporovaný ako súčasť jedinečného intelektuálneho a občianskeho posolstva tejto univerzity," uviedol vo svojom príhovore Peter Krajňák.
     Rektor Peter Kónya zhodnotil aj uplynulý rok, pričom vyzdvihol zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. „Významné úspechy sme zaznamenali aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 323 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 % a podľa údajov z konca októbra minulého roka sa stala Prešovská univerzita treťou najväčšou univerzitou na Slovenskou a vôbec najväčšou mimobratislavskou vysokou školou,“ zdôraznil rektor.
     Z oblasti vedeckého výskumu upriamil pozornosť na úspech v podobe získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku, či zaregistrovanie jedinečnej odrody mäty piepornej – Kristínky. „Po dlhom čakaní sa nám taktiež podarilo dosiahnuť zaradenie prvého univerzitného časopisu do prestížnej databázy Scopus,“ poznamenal prof. Kónya. Rektor neopomenul ani skutočnosť, že rok 2017 sa nesie v znamení 20. výročia založenia univerzity: „Dvadsaťročné pôsobenie univerzity, aj keď nebolo a nie je bez problémov a ťažkostí, však jasne dokazuje správnosť tohto kroku. Prešovská univerzita svojimi úspechmi vo vede, vzdelávaní a ďalších oblastiach jej činnosti získala pevné miesto v systéme vysokoškolského vzdelávania v domácom i stredoeurópskom priestore“.
     Slávnostné otvorenie akademického roka je taktiež príležitosťou na udelenie Ceny rektora tvorivým zamestnancom a študentom Prešovskej univerzity. Tú si z rúk rektora prevzalo celkovo tridsaťdva pracovníkov, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedy v jednotlivých vedných odboroch a desiati študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu.

Foto: PU v Prešove

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky