Premiér ocenil prácu Ministerstva školstva SR

05.03.2010

      Na dnešnej kontrolnej návšteve na Ministerstve školstva SR podporil predseda vlády SR Róbert Fico snahu podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja zabezpečiť kvalitné vysoké školy na Slovensku.

     Vo svojom vystúpení sa dotkol všetkých oblastí spadajúcich pod tento rezort - regionálne školstvo, oblasť športu či práca s mládežou. Fungovanie legislatívnej činnosti ministerstva označil za excelentné, ocenil aj čerpanie eurofondov a snahu, ktorú ministerstvo vyvíja v rámci rozvoja vedy a výskumu. Zároveň vyjadril názor, že ministerstvo školstva naďalej zostane rezortom, v ktorom sa nebudú znižovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

Fotogaléria

Bratislava 5. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku