Predstaviteľov skautských organizácií na Slovenska prijal na ministerstve štátny tajomník Peter Krajňák

  • Dátum: 08.02.2019
      Včera 7. februára 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák prijal na pracovnom stretnutí vedúcich predstaviteľov všetkých štyroch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku.
     Predmetom stretnutia bola vzájomná diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam skautských organizácií na Slovensku a spolupráci s MŠVVŠ SR v rámci aktuálnej výzvy potreby podpory mládeže v prevencii a ochrany pred radikálnymi silami pôsobiacimi na Slovensku, ale aj v celej Európe prostredníctvom aktivít mládežníckych organizácií. Na stretnutí bol prítomný taktiež riaditeľ odboru mládeže Ivan Hromada, ktorý informoval o doterajšom stave spolupráce a podpory aktivít skautských organizácii.
      Na rokovaní vedúci predstavitelia Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy - Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (FSE), Zväzu skautov maďarskej národnosti a Zväzu skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti Slovenska priblížili informáciu o ich aktuálnom stave, súčasných  aktivitách, vzájomnej komplementárnej spolupráci a možnostiach reflektovať na aktuálne výzvy v spoločnosti.
     V súčasnosti je do aktívneho skautského života zapojených takmer 10 000 mladých ľudí, avšak skautské organizácie spoločne deklarovali potenciál záujemcov v počte 20 000 chlapcov a dievčat, čo je momentálne najväčšou výzvou pre nich samých.
     Riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu Juraj Lizák, ktorý zastupuje najväčšiu skautskú organizáciu na Slovensku, prezentoval okrem iných aktivít aj ich aktívny prístup pri predchádzaní zneužívania sily symbolov a rovnošiat radikalizujúcimi sa skupinami a informoval o príprave metodiky pre realizáciu aktivít účelových cvičení Ochrany človeka a prírody pre žiakov základných a stredných škôl v spolupráci s ministerstvom obrany.
     Na záver štátny tajomník Peter Krajňák ocenil prácu skautských organizácií odovzdaním pamätných poďakovaní za aktívnu činnosť, navrhol pokračovanie v medzirezortnej spolupráci s ministerstvom obrany pri príprave aktualizácie metodiky realizácie aktivít ochrany človeka a prírody pre žiakov základných škôl, navrhol úzku spolupráci rezortu so skautskými organizáciami pri napĺňaní aktuálnych výziev v práci s mládežou s tým, že ďalšie stretnutie sa znovu uskutoční vo februári 2020.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku