Predsedníctvo a komisie VEGA

Komisie VEGA (s paritným zastúpením z rezortu školstva a SAV) sú výkonnými orgánmi VEGA pre jednotlivé odbory vedy a techniky. Zriaďuje ich minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda Slovenskej akadémie vied spoločne na základe návrhov príslušných organizácií.

V máji 2021 sa uskutoční 1. zasadnutie komisií VEGA v 8. funkčnom období (2021 – 2025), na ktorých sa budú voliť predsedovia a podpredsedovia všetkých komisií. Predsedovia a podpredsedovia komisií VEGA tvoria rozšírené predsedníctvo VEGA, ktoré si na svojom 1. zasadnutí zvolí zo svojich radov predsedu a podpredsedu VEGA a ostatných 4 členov predsedníctva VEGA (spolu je šesťčlenné).

V zmysle štatútu VEGA sa predseda a podpredseda VEGA, ako aj predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií striedajú vo funkcii v polovici ich funkčného obdobia.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku