Predseda vlády Slovenskej republiky vysoko ocenil výsledky rezortu školstva

05.06.2008

     Za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja sa 5. júna 2008 uskutočnil kontrolný deň na Ministerstve školstva SR. Výsledkom bolo zhodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády SR za posledné dva roky.
    
Premiér Robert Fico vo svojom hodnotení vyjadril mimoriadnu spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Uviedol, že ministerstvo školstva dôsledne plní programové vyhlásenie vlády a udržiava sociálny zmier. Zároveň ocenil prácu podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja a vyjadril mu svoju dôveru. Pôsobnosť ministerstva školstva pritom označil za veľmi širokú a významnú - od výchovy a vzdelávania, mládeže a športu, až po vedu a techniku.
     Zvlášť vyzdvihol intenzívne postupovanie pri príprave zákona o výchove a vzdelávaní a zachovávanie práv národnostných menšín, ako aj presadzovanie prvkov národnej hrdosti. Za významné v nastávajúcom období označil uplatňovanie školského zákona v praxi. Ministerstvo školstva bude v tomto období venovať veľkú pozornosť aj postaveniu pedagógov v spoločnosti a prepojeniu odborného školstva s praxou.
     Podľa predsedu vlády SR bude potrebné reagovať na neúnosné správanie žiakov na školách. Dôležitou úlohou rezortu školstva v najbližších dvoch rokoch bude tiež zabezpečenie vyššieho financovania vedy a výskumu a zavedenie investičných stimulov do tejto oblasti.

Bratislava 5. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku