Navigácia

Predĺženie termínu výzvy VEGA

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku bol posunutý termín na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 do 29. 5. 2020, ktorý bol schválený dodatkom k výzve VEGA.

Skočiť na začiatok stránky