Predĺženie termínu výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku bol posunutý termín na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 do 29. 5. 2020, ktorý bol schválený dodatkom k výzve.
Skočiť na začiatok stránky