Pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít je k dispozícii nový pracovný zošit

  • Dátum: 28.05.2020

ŠPÚ v spolupráci s pedagógmi z praxe vypracoval pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít. Pracovný zošit má charakter Zápisníka na každý deň a má pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19.

„Žiaci a žiačky základných škôl z vylúčených rómskych lokalít, ktorí  nemajú prístup k internetu a technickému vybaveniu, majú v období pandémie sťažené podmienky na vzdelávanie. Preto sa ich snažíme zapojiť do dištančného vzdelávania prostredníctvom pracovných zošitov, aby bolo pre nich vzdelávanie dostupné,“ povedala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Pracovný zošit je určený pre žiakov druhého stupňa základnej školy a používať ho budú žiaci z vylúčených rómskych lokalít, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským. Nachádzajú sa v ňom zaujímavé texty a úlohy, ktoré motivujú žiaka k samostatnému učeniu sa a tvorivosti. Zošit tiež pomáha žiakom a žiačkam spoznávať rastliny a živočíchy, vyjadrovať sa prostredníctvom písomného a výtvarného prejavu. Autori pracovného zošita využili medzipredmetovosť témy z literatúry naprieč etickou výchovou, dejepisom, biológiou, geografiou, matematikou a výtvarnou výchovou.

„V pracovných zošitoch sú tiež odkazy na rozvíjanie finančnej alebo informačnej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, ochrany životného prostredia a podobne,“ objasnila Miroslava Langerová, jedna z autoriek pracovných zošitov.

Pracovný zošit je určený na 10 pracovných dní, pričom  voľne nadväzuje na témy jednotlivých častí televíznej relácie RTVS Tumenca khere – S vami doma. „Deti by mali počas televízneho vysielania sledovať, počúvať, čítať a následne vypracovať jednotlivé úlohy v pracovnom zošite. Prostredníctvom sledovania relácie a vypracovávania úloh v pracovnom zošite rozvíjajú aj počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, logické myslenie – analyzovanie informácií a správne využitie informácií, tvorivé a kritické myslenie,“ doplnila Zuzana Réveszová, ďalšia zo spoluautoriek pracovného zošita.

 

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ nájdete na stránke: https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/novinky-main/zosit_dckk_1b_sk_druhy-stupen.pdf

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku