Pre tvorbu výskumného priestoru je kľúčové budovanie infraštruktúr

15.04.2008

     Rada EÚ pre konkurencieschopnosť sa na neformálnom stretnutí v slovinskom Brde zaoberá víziou a riadením Európskeho výskumného priestoru. V tejto súvislosti sú hlavnou témou stretnutia  európske výskumné infraštruktúry. Ich budovanie má prispieť k regionálnemu a ekonomickému rozvoju a pomáhať pri zvyšovaní ľudských kapacít vo výskume.
     Slovenskú republiku na zasadnutí reprezentuje podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Vo svojom vystúpení upozornil ministrov na nevyhnutnosť vytvárania nových vedeckých celoeurópskych ústavov v nových členských krajinách, ktoré už majú vybudovanú infraštruktúru. Minister zdôraznil aj potrebu prihliadať na ich rovnomernejšie rozloženie v Európe.
    
Výsledky diskusie budú východiskom pri príprave riadneho zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, ktoré sa uskutoční 29. - 30. mája 2008 v Bruseli.

Bratislava 15. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku