Pre pedagógov sa v regiónoch uskutočnia semináre o tvorivosti a inováciách

05.10.2009

     Cyklus regionálnych informačných a diskusných seminárov o aktivitách Európskeho roka tvorivosti a inovácií sa začne 6. októbra 2009 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďalšie sa budú konať 13. októbra 2009 v Agroinštitúte v Nitre a 20. októbra 2009 v Hotelovej akadémii na Južnej triede 10 v Košiciach.
    
Cieľom podujatí je predstaviť pedagogickej verejnosti už uskutočnené, ale aj plánované aktivity, nápady a tvorivé prístupy, ktoré sa môžu uplatniť tak vo vzdelávacom procese, ako aj vo voľno-časových aktivitách mladých ľudí. Účastníci budú môcť zároveň diskutovať o možnostiach, ako podnecovať tvorivosť a inovácie, ktoré sa uplatnili v danom regióne a môžu byť príkladom dobrej praxe pre ostatných. Semináre sú určené najmä vedúcim pedagogickým pracovníkom a odborníkom, ale aj širokej verejnosti.
     Počas tohtoročného Európskeho roka tvorivosti a inovácií prezentuje Európska únia tvorivosť a  inovácie ako kľúčové zručnosti pre všetkých. Prostredníctvom rôznych aktivít sa usiluje zvyšovať povedomie verejnosti o vzdelávaní, výskume aj inováciách a podporovať diskusie na tieto témy. Podujatia sa venujú aj oblasti kultúry, podnikania, sociálnej a regionálnej politiky.
     Aktivity Európskeho roka tvorivosti a inovácií 2009 na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva SR. Regionálne informačné a diskusné semináre sa uskutočňujú s partnerskou podporou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Národnej kancelárie Programu celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Bratislava 5. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku