Právnická fakulta UK v Bratislave oslavuje 95 rokov

20.10.2016
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa dnes uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vedenie univerzity, fakulty, pedagógovia, študenti i pozvaní hostia sa v Aule UK zišli pri príležitosti 95. výročia historicky prvej prednášky, ktorú viedol prof. Augustín Ráth ako prvý dekan novozriadenej Právnickej fakulty UK v Bratislave.
     Rektor univerzity Karol Mičieta vyzdvihol význam fakulty, ktorej absolventi sa zásadným spôsobom zapísali do starších i novších dejín Slovenska, a súčasne vyzdvihol dôležitosť morálneho  a hodnotového prístupu.
     Minister školstva Peter Plavčan ocenil výsledky dosahované fakultou a taktiež doplnil, že bude pokračovať v úsilí zabezpečiť viac zdrojov pre vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.
     Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdávanie medailí UK v Bratislave za podporu a spoluprácu s Právnickou fakultou, pričom jedným z ocenených bol aj minister Plavčan. „Nesmierne si vážim toto ocenenie a ďakujem zaň. Veľmi ma potešilo,“ uviedol bezprostredne po udelení medaily. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku