Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

09.03.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dokument - Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku