Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do regiónov Gemer a Stredné Pohronie

  • Dátum: 17.06.2019
     V piatok 14. júna 2019 otvoril štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák oslavy 60. výročia založenia základnej školy v Rimavskej Bani a 50. výročia existencie základnej školy v Hornej Ždani.
     Oslavy 60. výročia založenia plnoorganizovanej ZŠ v Rimavskej Bani sa uskutočnili v budove Obecnej radnice, v mieste rodisku slovenského básnika, prekladateľa a pedagóga Juraja Palkoviča.
     Na prepojenie života školy so životom významného rodáka, poukázal aj štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom príhovore: „Je tomu 10 rokov, čo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dovolilo škole niesť meno po významnom slovenskom pedagógovi a spisovateľovi Jurajovi Palkovičovi, rodákovi z vašej obce. Želám vám, aby osobnosť Juraja Palkoviča bola inšpiratívnou pre vašich učiteľov, ale ešte viac pre vašich žiakov, z ktorých vychováte ďalšie osobnosti obce Rimavská Baňa.“
     Po slávnostnom príhovore štátny tajomník Peter Krajňák odovzdal riaditeľovi školy pánovi Vojtechovi Elekovi Pamätný list, ktorým pri príležitosti osláv založenia školy ocenil prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
     Následne žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre zúčastnených bohatý kultúrny program, v ktorom predstavili dianie a život na základnej škole spojenej s materskou školou.
     Po skončení oficiálneho programu na Obecnej radnici sa všetci presunuli do priestorov základnej školy, kde pokračovali oslavy školy. Riaditeľ školy predstavil štátnemu tajomníkovi Petrovi Krajňákovi areál základnej školy a priestory materskej školy, ktorá je od roku 2002 spojená so základnou školou.
     Napoludnie sa štátny tajomník Peter Krajňák zúčastnil osláv 50. výročia existencie základnej školy SNP v Hornej Ždani. Štátny tajomník v príhovore vyzdvihol úspechy školy, keďže škola získala prestížny titul eTwinning school a bola úspešná aj vo viacerých projektoch, vďaka ktorým získala aj finančnú podporu.
     Úspechy Základnej školy SNP v Hornej Ždani taktiež ocenil štátny tajomník Peter Krajňák odovzdaním Pamätného listu pani riaditeľke Martine Olšiakovej.
     Krátky kultúrny program vyvrcholil vernisážou výtvarných prác žiakov z regionálnej súťaže Čarovný svet rozprávok. Základná škola SNP v Hornej Ždani je príkladom školy, kde má priestor inklúzia a inkluzívne vzdelávanie.   
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku