Pracovné stretnutie mládežníckych delegátov pri OSN

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 08.02.2021

Dvaja mládežnícki delegáti SR pri OSN sa zúčastnili virtuálneho stretnutia, kde diskutovali o udržateľnosti ako aj o digitálnych technológiách.

logo IUVENTA

Mládežnícki delegáti SR pri OSN, Nikola Sekerešová a Šimon Babjak, sa upynulý piatok zúčastnili virtuálneho stretnutia organizovaného Oddelením sociálnych a ekonomických záležitostí OSN (UN DESA), Stálou misiou Portugalska a Delegáciou Európskej únie pri OSN.

Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo diskutovať o návrhoch mládežníckych delegátov OSN z celého sveta o tom, ako zabezpečiť sociálne spravodlivý prechod smerom k udržateľnosti. Druhou témou diskusie bolo preskúmať rolu digitálnych technológií vo facilitácii tejto transakcie, ktorá bude inkluzívna a spravodlivá - v kontexte pandémie COVID-19.

Počas pandémie došlo k prehĺbeniu mnohých už existujúcich problémov, ktorým mladí ľudia na celom svete musia čeliť. Patria tam mnohé psychické ochorenia, sociálne rozdiely, ale i dostupnosť vzdelania. Preto mládežnícki delegáti apelujú na systematickú komunikáciu s mladými ľuďmi, ale i na posilnenie participácie mladých ľudí vo verejnej sfére. Zároveň sa títo mladí delegáti zhodli na nutnosti posilňovania pokrytia internetovým spojením a zabezpečovaním digitálnych technológii na celom svete, ktoré je kľúčovým prostriedkom slúžiacim na vzdelávanie v čase dištančnej výučby.

Mládežnícki delegáti SR pri OSN vyzdvihli potrebu vzájomnej spolupráce medzi ľuďmi, ktorí dokážu ponúknuť pomoc a tými, ktorí ju potrebujú. Zvýraznili dôležitosť dobrovoľníctva, vrátane návrhu konkrétnych riešení, a to nielen počas aktuálnej pandémie.

Program Mládežníckych delegátov SR pri OSN zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Asociácia krajských rád mládeže a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Hlavnou úlohou Mládežníckych delegátov je napĺňať ich agendu a zastupovať Slovenskú republiku na medzinárodných stretnutiach. Počas 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN zastupujú SR Nikola Sekerešová a Šimon Babjak.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku