Pracovná návšteva ministra školstva Dušana Čaploviča v Krakove

  • Dátum: 17.06.2013
     Návštevou Inštitútu slavistiky – katedry slovakistiky sa začne v pondelok 17. júna 2013 oficiálny pracovný program ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča v Krakove. Po stretnutí s pedagógmi a členmi Subkomisie PL- SK pre spoluprácu v oblasti spoločenských vied zavítal minister do nového vedeckovýskumného centra Jagellonskej univerzity JCI – nový campus JU Krakov.
     V rámci svojho programu navštívil minister aj Múzeum Jagellonskej univerity Collegium Maius, kde sa uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdania Ceny sv. Gorazda prof. J. Machnikovi a odovzdania diplomu MZVaES SR prof. S. Srokovi.
     V popoludňajších hodinách sa Dušan Čaplovič stretol s primátorom mesta Krakov J. Majchrowským, predsedníčkou prípravného výboru kandidatúry Krakov ZOH 2022 J. Marczulajtis a predsedom Výboru pre šport Sejmu Poľskej republiky I. Rasom. Témou vzájomného rokovania bola spoločná kandidatúra oboch krajín na usporiadanie  ZOH 2020 v Krakove.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku