Pozývame na školenie: učíme slovenčinu ako druhý jazyk

Štátny pedagogický ústav pripravil v spolupráci so Studia Academica Slovaca školenie "Učíme slovenčinu ako druhý jazyk". Školenie sa uskutoční 21. a 22. apríla online formou a je určené všetkým záujemcom z učiteľskej komunity.

logo ŠPÚ

Program je rozdelený do dvoch dní. Je možné sa prihlásiť na obe časti alebo len na jednu z nich. Účasť je bezplatná.

  • Vo štvrtok 21. apríla o 14:00 sa webinár zameria na tému:
    ROZVÍJANIE JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ

Prihlasovací formulár na webinár 21. apríla nájdete tu:
https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=79

  • V piatok 22. apríla o 14:00 sa zameriame na tému:
    GRAMATIKA AKO NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE

Prihlasovací formulár na webinár 22. apríla nájdete tu:
https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=81

 

Studia Academica Slovaca je centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho SAS ako odborné centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične participuje na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Výsledkom spolupráce s lektorátmi a zahraničnými slovakistami je databáza slovakistiky v zahraničí.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky