Pozvánka na worskhop k výsledkom integrácie a inklúzie v slovenskom školstve

  • Dátum: 06.06.2017
     Štátny pedagogický ústav pozvýva na worskhop k výsledkom vedecko-výskumnej úlohy „Analýza východísk a procesov integrácie a inklúzie v podmienkach slovenského školstva“, ktorý sa uskutoční 8. júna 2017 v Bratislave.
     Pozvánku spolu s ďalšími informáciami nájdete v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku