Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav realizuje dňa 15. júna 2021 on-line webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike.

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Cieľom webinára je ozrejmiť:

  • migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
  • základnú terminológiu migračnej problematiky;
  • akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
  • legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
  • organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Program webinára:

14.00 – 15.00             Migrácia a novodobí migranti na Slovensku

                                   Silvia Letavajová

15.00 – 16.00             Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie

                                   Janka Píšová

16.00 – 17.00             Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny                     
                                   Eva Španová

 

Praktické informácie:

  • Účasť na webinári je bezplatná.
  • V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (sken) v elektronickej forme na adresu: karol.csiba@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 11. júna 2021 (vrátane). Záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na webinári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.
  • Prihlasovací formulár so súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov je dostupný tu.
  • Bližšie informácie o webinári sú dostupné v informačnom letáku.

Webinár je realizovaný ako intelektuálny výstup  Štátneho pedagogického ústavu Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike (číslo projektu 2019-1-SK01-KA201-060698).

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky