Navigácia

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAA), ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 9.00 hodine v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (2. poschodie), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.
     Do výberového konania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Ministerstvo oslovilo uchádzačov o post predsedu SAA v súvislosti s poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.
     Predsedu SAA bude vyberať nezávislá 5-členná komisia. Po jednom členovi delegovali svojho kandidáta:
-          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
-          Rada vysokých škôl
-          Študentská rada vysokých škôl
-          Slovenská rektorská konferencia
-          a reprezentatívne zamestnávateľské zväzy.
 
     Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou sú uvedené aj v „Oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu  predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo“. Časť verejného vypočutia uchádzačov sa uskutoční v cudzom jazyku zvolenom uchádzačom (v anglickom jazyku alebo v nemeckom jazyku).
     Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl,  priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Rozhodovanie v súlade s novými štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie začne v roku 2020.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky