Pozvánka na školenie – Deťom priateľské mestské plánovanie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže srdečne pozýva pracovníkov s mládežou, odborníkov, i širokú odbornú i laickú verejnosť na školenie s témou: Deťom priateľské mestské plánovanie.

logo IUVENTA

Školenie sa bude zaoberať preskúmaním konceptu deťom priateľských miest: ako vyzerajú, ako sa v nich cítime, ako súvisia s hrou detí a ich mobilitou. Lektor, Tim Gill, sa zameria na nástroje a prípadové štúdie deťom priateľských miest s ohľadom na slovenský kontext. Školenie vytvorí priestor pre kultiváciu nápadov a aktivít pre to, ako spraviť mestá na Slovensku viac priateľské deťom a mladým ľuďom. Náplň školenia bude vychádzať z rozsiahlych odborných skúseností Tima Gilla, jeho globálneho výskumu a publikácie Mestské ihrisko (Urban Playground). Priestor bude aj na spoločnú reflexiu, skupinovú diskusiu a konzultácie.

O lektorovi:

Tim Gill, nezávislý výskumník, spisovateľ a konzultant sa vo svojej kariére venuje advokačnej činnosti na globálnej úrovni v prospech hry detí vonku a ich bezpečnej a voľnej mobility. Je autorom kníh Mestské ihrisko: Ako môže deťom priateľské plánovanie a dizajn zachrániť mestá a Žiadny strach: Vyrastanie v spoločnosti, ktorá odmieta riziko. Tim Gill je ambasádorom Rady pre dizajn (UK), absolventom Churchill Fellowship a bývalým riaditeľom Rady pre detskú hru (v súčasnosti Play England). Taktiež je zakladajúcim patrónom Britskej asociácie lesných škôl.

Viac o jeho kariérnom pôsobení:  www.rethinkingchildhood.com.

Odborný seminár sa uskutoční v prezenčnej forme, 26.5.2022 v Bratislave.

Prihláška:  https://forms.office.com/r/qQTQ4UmfLv


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky