Pozvánka na podujatie organizované pri príležitosti verejného predstavenia Správy UNESCO

  • Foto: UNESCO
  • Dátum: 10.02.2021

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) organizuje verejné online podujatie. Jeho cieľom je predstaviť dokument s názvom 2021 Správa o strednej a východnej Európe, Kaukaze a strednej Ázii - inklúzia a vzdelávanie: všetci znamenajú všetci.

logo UNESCO

Verejná prezentácia v online priestore sa bude konať v piatok 12. februára 2021 od 10.00 do 11.00 SEČ. Zaregistrovať sa na ňu môžete na adrese bit.ly/2021Eurasialaunch.

Na správe vypracovanej v rámci Globálneho monitorovania vzdelávania (GEM) sa podieľala aj Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, zastupujúca svoje členské štáty patriace do príslušného regiónu, teda aj Slovenskú republiku.

Počas celého podujatia bude zabezpečený simultánny preklad rečníkov do anglického a ruského jazyka, ako aj tlmočenie do posunkového jazyka (anglický posunkový jazyk). Bližšie informácie k prezentovaniu správy, ktorá sa týka aj Slovenskej republiky, sú dostupné na internetovom sídle Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie www.european-agency.org v záložke News.

Správa obsahuje odporúčania založené na dôkazoch pre tvorcov politík v oblasti vzdelávania a iné zainteresované strany s cieľom zlepšiť inkluzívne vzdelávanie a posilniť ich konanie s cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň sa zameriava aj na vplyv ochorenia COVID-19 na vzdelávacie systémy a na to, ako krajiny v príslušnom regióne reagovali na pandémiu. Osobitne sa zameriava na deti, žiakov, študentov, ktorí už pred pandémiou čelili nevýhodám, vrátane dievčat, žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov zo sociálno-ekonomického prostredia s nízkou úrovňou.

Úvodné podujatie poskytne prehľad hlavných zistení predmetnej regionálnej správy. Predstaví tiež pokrok v inkluzívnom vzdelávaní v krajinách v celom regióne a spustí sériu webových seminárov spojených s témami správy. Európsku agentúru pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie bude zastupovať Amanda Watkinsová a Verity Donnellyová.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku