Navigácia

Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školské knižnice na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc. Uvedené oslavy sa budú konať 23. októbra 2023 v rámci 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

logo NIVAM

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Školská knižnica Vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.

Cieľom celoslovenského projektu je reflektovaním aktuálnej doby, kreativitou a zábavnými formami práce s knihou podporiť pozitívny a trvalý vzťah k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. Jeho zámerom je tiež zavádzať inovatívne prvky v školskej knižnici, netradičné spôsoby výpožičiek, využívať moderné technológie nezvyčajným spôsobom, či viesť rozhovory na aktuálne témy, ako je napríklad rozpoznanie hoaxov a ako sa dopátrať pravdy z prečítaného.

Jadrom osláv Medzinárodného dňa školských knižníc je aj vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Pridanou hodnotou bude vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcia Školské knižnice, záložka Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky