Navigácia

Pozvánka na on-line workshop pre učiteľov zameraný na kritické myslenie a mediálnu gramotnosť

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mimovládna organizácia Slovenská debatná asociácia organizujú dva interaktívne on-line workshopy pre učiteľov, ktoré sú zamerané na rozvoj kritického myslenia a spôsoby jeho výučby a rozvoj mediálnej gramotnosti.

ilustračný obrázok

Zameranie workshopu

  • Prečo potrebujeme kritické myslenie a čo to vlastne znamená, myslieť kriticky?
  • Ako spoznať kognitívne skreslenie a ako k nemu dochádza?
  • Ako viesť mladých ľudí ku kritickému mysleniu? 
  • Ako funguje šírenie dezinformácií a ako odlišovať seriózne od nedôveryhodných médií, alebo ako overovať správy a vyvracať konšpiračné teórie a hoaxy?
  • Ako mať konštruktívnu a tolerantnú debatu v on-line priestore a fyzicky?

Dátum konania

  • 11. 2023 od 15:00 do 18:00 pre učiteľov základných škôl cez platformu ZOOM
  • 11. 2023 od 15:00 do 18:00 pre učiteľov stredných škôl cez platformu ZOOM

Účastníci

Workshop je učený pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl nezávisle od dĺžky praxe. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

Účasť je bezplatná. Absolventi workshopu dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu.

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár a súhlas so spracovaním osobných údajov v elektronickej forme najneskôr do 31. 10. 2023 (vrátane) na mailovú adresu: dominika.kovacsova@nivam.sk a v kópií na denisa.duranova@nivam.sk.

Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na workshope a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár nájdete tu a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete tu.

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky koordinátorky workshopu za Národný inštitút vzdelávania a mládeže:


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky