Pozvánka na odbornú konferenciu na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku

  • Foto: NŠC
  • Dátum: 08.11.2021

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje 10.11. 2021 v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, pedagogických zamestnancov a rodičov na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku.

logo NŠC

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je zdôrazniť význam správneho pohybového rozvoja detí a prezentovať úspešné projekty pre túto vekovú kategóriu.

Súčasný sedavý spôsob života, narastajúca pohybová inaktivita, ale aj kritizovaná kvalita telesnej a športovej výchovy na školách, ústia do nízkej úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí a mládeže všetkých vekových kategórií. Vzhľadom na celoživotnú potrebu pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu je nevyhnutné tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť. Budovať správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu je potrebné už v predškolskom veku. Ambíciou konferencie NŠC je predstaviť zaujímavé prednášky a tiež diskutovať na tému potreby pohybového rozvoja detí v predškolskom veku.

Na konferencii vystúpia experti na danú problematiku:
doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha,
doc. Dana Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava,
Mgr. Vladimír Lupták, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

V diskusnom bloku budú diskutovať o potrebe pohybového rozvoja detí v predškolskom veku:
Mgr. Petra Pačesová, PhD., odborná asistentka na katedre edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK v Bratislave,
Iveta Bosnyaková, učiteľka Materskej školy Bohrova 1, Bratislava
Mgr. Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner, majiteľ štúdia MOLfit, autor apky MOLfit.app a autor knihy Gauč alebo šťastie.

Moderátorkou konferencie bude Marie Stracenská, skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3, Markíza a RTVS.

Konferencia NŠC nadväzuje na októbrovú konferenciu Dlhodobej športovej prípravy mládeže a sústreďuje pozornosť na predškolský vek, zdravý životný štýl a význam pohybového rozvoja detí.

Konferencia je bezplatná a bude zabezpečený aj online prenos. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom Facebookovej stránky NŠC:

https://www.facebook.com/events/311239623841583?ref=newsfeed

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku