Navigácia

Pozvánka na konferenciu: Zmeny vo vyučovaní v národnostných školách – národnostné jazyky vo vzdelávaní

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Zmeny vo vyučovaní v národnostných školách – národnostné jazyky vo vzdelávaní, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. 10. 2023 v Bratislave.

ilustračný obrázok

Cieľom konferencie je oboznámiť pedagogickú a odbornú verejnosť s legislatívnymi a systémovými zmenami vo vzdelávaní národnostných menšín a výmena skúseností.

V rámci dvojdňovej konferencie sú naplánované prednášky, workshopy, prezentácie výsledkov a skúseností, príkladov dobrej praxe, ale bude otvorený priestor aj na kritické pripomienky  a konštruktívne návrhy na možné riešenia problémov v oblasti vzdelávania národnostných menšín na Slovensku.

Konferencia je určená pre vedeckú a pedagogickú verejnosť, pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, školských manažérov, metodikov a didaktikov, ako aj pre autorov a vydavateľov edukačných publikácií a ďalších odborníkov zapojených do vzdelávania národnostných menšín.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Termín prihlasovania je do 31. 7. 2023.

V prípade otázok napíšte na e-mailovú adresu: konferencia.vnm@nivam.sk

Možnosť vystúpiť na konferencii s odborným príspevkom

Aktívna účasť je možná formou odborného príspevku (v trvaní 10 minút) alebo prezentovaním príkladov dobrej praxe (v trvaní 10 minút) na workshopoch. Po odborných vstupoch bude priestor na diskusiu.

V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii doplňte do tohto formulára abstrakt Vášho príspevku (max. rozsah 1 500 znakov). O prijatí abstraktov a ich zaradení do programu Vás budeme informovať do 31. 8. 2023.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky