Pozvánka na Konferenciu o práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje Konferenciu o práci s mládežou. Sledovať ju môžete prostredníctvom Live streamu na Facebookovej stránke IUVENTY. Tohtoročná konferencia o práci s mládežou sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera.

logo IUVENTA

Práca s mládežou

Podstatou práce s mládežou je podporovať mladých ľudí v ich osobnostnom, sociálnom a vzdelávacom rozvoji, vytvárať príležitostí pre ich aktívne zapojenie sa do diania v spoločnosti a v komunite, v ktorej žijú tak, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál. Efektívna práca s mládežou môže mať rôzne formy a môže sa uskutočňovať v rôznych prostrediach. Vďaka tomu pracovníci s mládežou vedia voliť metódy a formy oslovujúce rôzne skupiny mladých ľudí a napĺňať ich rôznorodé potreby.

Konferenciou chce zároveň IUVENTA odkázať na 17. november ako Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorého boli a sú mladí ľudia dôležitou súčasťou. Taktiež chceme nadviazať na posolstvo pápeža Františka prednesené prednedávnom v Bratislave, že mladí ľudia majú byť protagonistami budúcnosti krajiny, ako aj vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá v Správe o stave únie 2021 venovala mládeži samostatnú pozornosť a navrhuje, aby sa rok 2022 stal rokom európskej mládeže.

Cieľom konferencie bude:

 • reflektovať aktuálny stav práce s mládežou,
 • diskutovať o trendoch vývoja práce s mládežou,
 • priniesť konkrétne príklady dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia,
 • inšpirovať sa navzájom,
 • vytvoriť priestor pre nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov.

Privítame na nej zaujímavých rečníkov zo Slovenska i zahraničia.
 

V prvom bloku 10:15 h. - 11:30 h., s témou Mladí ľudia a práca s mládežou v čase korony a po nej vystúpia:

 • Elena Gallo Kriglerová - CVEK
 • Marek Madro - IPčko
 • Juraj Lizák - Slovenský skauting
 • Izabela Lara Kurtek - IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Hostia budú diskutovať a predostrú svoje poznatky a skúsenosti z oblasti práce s mládežou a ako korona túto prácu ovplyvnila a poskytnú pohľad na to, ako s mládežou aj v týchto časoch pracovať.

V druhom bloku 11:45 h. - 12:30 h. sa nám s témou Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí predstavia:

 • Marko Kovačič - Chorvát, ktorý bude rozoberať svoje skúsenosti a predostrie, ako práca s mládežou funguje v Chorvátsku, aké nástroje a princípy sú uplatňované na miestnej úrovni v ich krajine a ako takéto nástroje implementovať aj do našich zvyklostí.
 • Peter Kupec - riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ porozpráva, aké príležitosti ponúka program Erasmus+ pre mladých ľudí a ako prostredníctvom programu Európsky zbor solidarity uskutočniť rôzne projekty v oblasti práce s mládežou. Peter rovnako porozpráva, ako môže Program Erasmus+ podporiť prácu s mládežou na miestnej, ale aj tej zahraničnej úrovni.

V treťom bloku 13:30 h. - 14:30 h. na tému Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí vystúpia:

 • Margrét Lilja Guðmundsdottir, Planet Youth Island - Margarét predstaví Islandský model prevencie pred závislosťami.

V tomto modeli ide o to, že namiesto jednorazových aktivít či projektov, sa samospráva chopí celkovej koncepcie práce s celou komunitou / sídliskom / lokalitou s cieľom zvýšiť prevenciu pred závislosťami – od drog, alkoholu, hazardu.

 • Miloslav Špoták - viceprimátor Mesto Nitra

V Nitre práve aplikujú Islandský model do praxe. Viac o tomto modeli z praxe porozpráva viceprimátor.

 • Kristína Šperková - prezidentka medzinárodnej organizácie Movendi International zameranej na prevenciu užívania alkoholu. Kristína žije vo Švédsku a porozpráva, aký vzťah má tamojšia mládež k alkoholu a ako bojovať s touto závislosťou u mladých ľudí.

Štvrtý blok bude venovaný Možnostiam inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením v práci s mládežou. Od 14:30 h. - 15:30 h. V tomto bloku vystúpia:

 • Svetlana Síthová - štátna tajomníčka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Soňa Holúbková - Nadácia Krajina harmónie
 • Ivana Frličková - dlhoročná členka Nadácia Krajina harmónie ktorá tu našla priateľov a pre ktorú toto členstvo znamená možnosť začleniť sa do spoločnosti a podieľať sa na bežných aktivitách v spoločnosti.
 • Marek Kanaš- zakladateľ DeafStudio o.z., ktorý je sám znevýhodnený ozrejmí, že sa nemusíme báť pracovať a komunikovať s ľuďmi s hendikepom. Marek bol sám účastníkom projektov cez program EÚ Európsky zbor solidarity a sám vidí možnosť inklúzie a kooperácie medzi "zdravými" ľuďmi a ľuďmi so znevýhodnením. Musia sa však odstrániť bariéry. Nielen tie viditeľné, ale aj tie pomyselné.

V piatom bloku, ktorý nesie názov: Možnosti sociálnej inklúzie v práci s mládežou, bude možné od 16:00 h. - 17:00 h. sledovať:

 • Edwin de Boevé - Dynamo International. Autor príručiek o možnostiach terénnej a pouličnej práce. Ako sa musela terénna a pouličná práca prispôsobiť kríze spojenej s ochorením Covis-19? Ako nájsť aj v najhorších situáciách to dobré?
 • Petra Hricová - Ulita. Toto občianske združenie reaguje na potreby detí a mladých ľudí poskytovaním poradenských služieb, voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Obyvateľov sídliska zapájajú do komunitných aktivít a zveľaďovania verejného priestoru. Svoju činnosť realizujujú prostredníctvom terénnej sociálnej práce a klubových aktivít v komunitnom centre. Činnosť je postavená na princípoch nízkoprahovosti a na individuálnom prístupe k človeku, jeho potrebách v tej situácii, v ktorej sa práve nachádza.
 • Janette Motlová - riaditeľka Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážitkové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí.

Súčasťou konferencie bude aj udelenie ocenenia za prácu s mládežou.

Tešíme sa na vás vo štvrtok od 9:30 h. Live na našom Facebooku – www.facebook.com/iuventa

Konferencia bude tlmočená aj do slovenského posunkového jazyka.


 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky