Pozvánka na informačný seminár k výzvam z plánu obnovy

Vážené kolegyne a kolegovia, zástupcovia samospráv,
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujeme pozvať na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, a to k týmto výzvam:

pozvánka na informačný seminár k výzvam k POO
  • Zvýšenie kapacít materských škôl, ktorej hlavným cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl. Cieľom je, aby sa každé detí dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na
  • predprimárnom vzdelávaní. V materských školách sa tak má zabezpečiť vyše 12 tisíc nových miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu energie aspoň na úrovni 30 %.
  • Zvýšenie kapacít základných škôl, ktorej hlavným cieľom je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Ide primárne o podporu zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu.
  • Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl, ktorej hlavným cieľom je odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách vybudovaním nových priestorov alebo rekonštrukciou existujúcich.

 

Informačný seminár sa bude konať online vo štvrtok 22. septembra od 10:00. Predpokladaná dĺžka jeho trvania je 90 minút vrátane diskusie. Účastníci budú môcť klásť svoje otázky prostredníctvom aplikácie sli.do cez #planobnovy.


V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o registráciu do 21. 9.12:00.

Registrovať sa môžete prostredníctvom tohto linku: Registrácia na online seminár (office.com) 

Výzvami Vás na stretnutí prevedie Kamil Kubík, regionálny koordinátor investícií z ministerstva školstva.

Pozrite si celú pozvánku v súboroch na stiahnutie. 


Výzvy, jej prílohy a všetky ďalšie informácie môžete nájsť na webových stránkach:
www.minedu.sk/kapacityms/
www.minedu.sk/kapacityzs/
www.minedu.sk/dvojzmenna-prevadzka/

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky