Pozvánka na dve výstavy v Slovenskej pedagogickej knižnici

  • Foto: SPK
  • Dátum: 26.01.2021

Slovenská pedagogická knižnica (SPK) pravidelne prezentuje časti svojho knižničného fondu nielen tematickými bibliografiami, ale aj výstavami. Aktuálne sa vo vestibule knižnice nachádza prezentácia prác z oblasti metodiky predškolskej a primárnej výchovy.

logo SPK

Výstava knižných dokumentov je na stene doplnená fotokópiami obálok slovenských a českých odborných časopisov z oblasti predškolskej a primárnej výchovy. Jednotlivé čísla týchto časopisov sa nachádzajú v študovni knižnice a sú k dispozícií na prezenčné štúdium, prípadne sa dajú okopírovať či oskenovať. Výstava je momentálne prístupná len formou videoprezentácie (Facebook) a fotogalérie. Po zmiernení protipandemických opatrení bude sprístupnená všetkým záujemcom v čase výpožičných hodín knižnice. Prístup k elektronickým verziám slovenských a vybraných českých odborných a vedeckých pedagogických časopisov ponúkame na stránkach našej virtuálnej študovne.

SPK zároveň pripravila výstavu kníh deviatich slovenských osobností z oblasti kultúry pri príležitosti ich stého výročia narodenia pod názvom „Slovenské osobnosti – 100. výročie narodenia“. Prezentované sú práce historika umenia Karola Vaculíka, historika Petra Ratkoša, literárneho a kultúrneho historika Jozefa Kuzmíka, ďalej prozaika a publicistu Ruda Morica, publicistu, spisovateľa a básnika Mira Prochádzku, publicistu, dramatika a scenáristu Ivana Bukovčana a diela špičkového jazykovedca a literárneho vedca Jozefa Mistríka. Súčasťou výstavy sú aj diela ilustrované grafikom a maliarom Ladislavom Gudernom a grafikom, kresliarom, ilustrátorom a karikaturistom Ľubomírom Kellenbergerom. Popri vystavených publikáciách si môžu návštevníci na veľkom výstavnom paneli prečítať informácie o živote a diele týchto osobností.

Aj táto výstava je aktuálne prístupná virtuálne na Facebooku formou videoprezentácie a po zmiernení protipandemických opatrení bude fyzicky prístupná všetkým záujemcom v čase otváracích hodín knižnice v používateľských priestoroch svojej požičovne na prízemí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku