Pozvánka na celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

     Slovenská pedagogická knižnica v marci organizuje dva celoslovenské odborné semináre s cieľom poskytnúť cenné informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností.
    
Rovnako jej cieľom je informovať o elektronizácii vnútorných knižničných procesov, kooperácii a výmene informácií s inými knižnicami, aplikácií rôznych informačných a komunikačných technológií. „Pridanou hodnotou uvedených seminárov je predovšetkým rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb a vytváranie väčšieho priestoru pre školských knihovníkov na rozvoj čitateľskej gramotnosti a individuálnu prácu s používateľmi školskej knižnice,“ povedala odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.
     Oba semináre sú určené nielen pre školských knihovníkov a riaditeľov základných a stredných škôl, súčasťou ktorých sú zriadené školské knižnice v súlade s platným právnym stavom, ale aj pre potenciálnych zriaďovateľov školských knižníc.
     Prvý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vo svojich priestoroch 21. marca 2019 pre 60 účastníkov.
     Druhý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 28. marca 2019 pre 80 účastníkov.
Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky