Navigácia

Pozvánka do projektov na podporu kreatívneho čítania

Národný inštitút vzdelávania a mládeže s vedomím, že kreatívne čítanie motivuje žiakov, aby rozprávali o knihách so silným príbehom, premýšľali o nich a spätne sa k nim vrátili, vyhlasuje dva čitateľské projekty pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Oba projekty pripravil pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2023.

logo NIVAM

Prvým projektom je 14. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Národný inštitút vzdelávania a mládeže ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

Druhým projektom je 12. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov. Uvedený projekt je určený slovenským stredným školám.

Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie prečítaného textu. Rovnako zámerom projektov je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, priateľských kontaktov a výmene dobrých príkladov z praxe a taktiež k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry, literatúry či regionálnych zvykov v oboch republikách. Zúčastnené školy môžu výmenu záložiek využiť aj ako prierezovú tému v rámci Školského vzdelávacieho programu alebo súčasť ďalšieho školského projektu.

Do projektov sa môžu prihlásiť všetky školy bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu, alebo majú v škole len kabinetnú zbierku kníh.

Bližšie informácie o uvedených projektoch i elektronické prihlášky sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcie Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy a Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky