Pozornosť žiakov môže podporiť minimalizovanie ruchov v triedach

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 21.08.2021

Prázdninový seriál o tom, ako prostredie vplýva na deti a na ich vývin, pokračuje. Posledný diel je rozhovor s riaditeľkou materskej a aj základnej školy v Banskej Štiavnici Anežkou Slančíkovou, ktorá poukazuje najmä na jednoduchosť a čisté línie v triedach. Tie totiž podľa nej ovplyvňujú sústredenie žiakov na učivo.

riaditeľka materskej a základnej školy v Banskej Štiavnici Anežka Slančíková

Niekedy menej je viac - platí to aj pri priestoroch v triedach a školách. Základom je eliminovať farby, ktoré sú na skrinkách, stenách a nechať vyniknúť práce a projekty žiakov – tvrdí riaditeľka A. Slančíková. „V praxi sa mi osvedčil systém chodiacej školy. To znamená, že deti by si všetko mali uložiť do skrinky a do učebne by mali vchádzať len s tým, čo na daný predmet potrebujú. Týmto  by sa eliminovali všetky elementy, ktoré rozrušujú dieťa počas vyučovania, to znamená – som smädný, vyberiem si čokoľvek z tašky,“ uviedla. Zároveň poukazuje na to, že pri vytváraní vhodného priestoru zohráva úlohu aj samotný učiteľ: „kľúčový je pedagóg – jeho tvorivosť, prístup k učeniu, schopnosť vzbudiť záujem žiaka. Prostredie robí veľmi veľa, pretože vie aktivizovať mnohé procesy u dieťaťa, ale podstatný je učiteľ.“

Na vzdelávanie má z riaditeľkiných skúseností pozitívny vplyv aj zriadenie takzvaných chillout zón. Zmena polohy pri učení vie naštartovať zmysluplné vnímanie detí. Zväčša oddychové zóny bývajú v zadných častiach tried s kobercom. Práve v takýchto zónach sa dá zrealizovať učenie hrou. „Sme napríklad námorníci a koberec je naša loď, zem je voda, plavíme sa a pozeráme cez ďalekohľad. Prichádzame k ostrovu s názvom „písmenko M“ a deti pomyselne hľadajú všetko, čo je na ostrove a začína na písmenko M – mucha, múka. Je to rozvoj slovnej zásoby,“ vysvetľuje Slančíková. Aj vyučovanie v exteriéri má svoje čaro. Žiaci môžu vidieť rastliny, kríky, stromy priamo v prírode a nie len v učebniciach.

Všetci si pamätáme triedu, kde je zelená tabuľa, biela krieda a trojitý zástup lavíc. V súčasnosti sa viacerí riaditelia a pedagógovia snažia koncept triedy prispôsobiť deťom. „Máme rôzne deti, máme integráciu, inklúziu, takže myslím si, že zmena prostredia pre akékoľvek dieťa potrebná, pretože v takej dobe vyrastajú,“ uzavrela riaditeľka.

Celý rozhovor si môžete pozrieť TU.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku