Poznáme víťazov celoštátneho kola projektovej časti Biologickej olympiády

  • Dátum: 11.06.2020

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Zorganizovala ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Biologickej olympiády. Tohtoročná dištančná forma súťaže si vyžiadala od súťažiacich predložiť okrem abstraktov, správ z projektov, posterov alebo písomných prác aj 10 minútové videoprezentácie s obhajobou projektov.
Všetko posudzovali odborné poroty, ktoré počas súťaže komunikovali s najlepšími súťažiacimi online. V kat. A zvíťazil Matúš Litvín (Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom) s projektom Vplyv bakteriofágov na tvorbu a degradáciu biofilmu u kmeňov Escherichia coli, v kat. B Peter Deván (ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava) s projektom Sledovanie zmien v početnosti vodných bezstavovcov na vysychavom potoku a v kategórii C zvíťazila Diana Novikmecová (Základná škola, Lúčna 26, Vranov nad Topľou) s projektom Slovenský opál. Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali Arianna Anna Potočárová a Jakub Jarabica (obaja Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca) a Jakub Tesár (Základná škola sv. Jozefa, Hlohovec).

 

Najlepší súťažiaci sa budú uchádzať o účasť na medzinárodnej GENIUS Olympiad, ktorá sa uskutoční na budúci rok v USA.

 

Zborník abstraktov projektov Biologickej olympiády je zverejnený na www.olympiady.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku