Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorí nás budú reprezentovať na medzinárodnej úrovni

  • Foto: Iuventa
  • Dátum: 26.04.2021

Celoštátne kolo Chemickej olympiády, bolo v minulom školskom roku posledným olympiádnym podujatím, ktoré sa podarilo pred nástupom pandémie zorganizovať prezenčným spôsobom IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže a Slovenskej komisii Chemickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Záštitu vtedy prevzal primátor mesta Košice a rektor UPJŠ v Košiciach. V tomto školskom roku 2020/2021 však už musela realizácia celoštátneho kola Chemickej olympiády taktiež vstúpiť do online priestoru.

Poznáme víťazov celoštátneho kola Chemickej olympiády

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala online, preto si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoretickej časti. Do celoštátneho kola sa z krajských kôl prebojovalo 29 najlepších talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska. Súťažiaci riešili súťažné úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. Súčasťou tohto celoštátneho kola bola aj online beseda s autormi úloh a odborná prednáška.

Chemická olympiáda je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a každoročne sa jej zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl. Slávnostného vyhodnotenia celoštátneho kola a vyhlásenia výsledkov sa zúčastnilo množstvo významných hostí.

Napriek dlhotrvajúcej dištančnej výučbe študenti dosiahli výborné výsledky, pričom až 24 z nich sa stalo úspešným riešiteľom. Víťazom celoštátneho kola Chemickej olympiády kat. A sa stal Matúš Tomčo z Gymnázia sv. Moniky, Prešov. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Puffler z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica a na treťom mieste Samuel Kolesár z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné.

Trojicu najúspešnejších súťažiacich dopĺňa aj Katarína Vosovičová, úspešná riešiteľka z Gymnázia Kukučínova 1, Poprad, ktorá sa umiestnila na štvrtom mieste a spolu budú reprezentovať Slovensko na 55. ročníku Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 26. 4. 2021 v dištančnej forme, pod záštitou Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku