Poznáme víťazov Angažovanej školy 2021

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá potvrdzuje záujem školy vychovávať a vzdelávať jej žiakov a žiačky k dobrovoľníctvu. Do druhého ročníka sa prihlásilo 15 škôl. 3 víťazné školy sa dočkali národnej ceny a 4 postupujú do medzinárodného kola.

logo Angažovaná škola

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k dobrovoľníctvu a svoje vyučovanie tak prepájajú s potrebami reálneho života. Aj na Slovensku sa stále viac diskutuje o transformácii školského prostredia s ohľadom na väčší rozvoj individualít, vzájomnej spolupráce, pochopenia či kritického myslenia. Smerom k modernej výučbe pomáha školám zavedenie medzinárodne etablovanej vyučovacej stratégie service learning, ktorá sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, rozšírila sa v Latinskej Amerike, významne ju rozvíjajú univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe, i na Slovensku. Ministerstvo školstva dlhodobo vníma dobrovoľníctvo ako cestu rozvoja mladého človeka, ktoré už v roku 2018 prijalo Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a naďalej podporuje opatrenia na jej napĺňanie.

“Všetci, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností majú môj obdiv. O to viac, ak ide ešte len o deti, či žiakov. Dobrovoľníctvo má v zahraničí veľmi dôležité postavenie a dokonca v niektorých prípadoch zohráva významnú rolu aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. V každom prípade to veľa hovorí o osobnosti človeka. Som rád, že aj na našich školách máme mladých ľudí, ktorým nie je ich okolie a spoločnosť ľahostajná,” uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Do druhého ročníka sa prihlásilo 15 škôl, pričom odborná komisia posunula do finálnej fázy nakoniec 8 projektov. Tie popisovali, aké dobrovoľnícke aktivity škola realizovala. Pri hodnotení bolo rozhodujúce aktívne zapojenie žiakov a žiačok, participácia komunity na aktivite a prepojenie učebných osnov s navrhnutými riešeniami problémov. V komisii boli zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry aj zástupca ministerstva školstva, ktorí sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii.

Víťazmi druhého ročníka oceňovania Angažovaná škola sa stali Materská škola Bystré 172, ktorej deti priložili ruku k dielu a pomohli vysadiť lipy v obci. Ďalšími víťazmi sú Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača, ktorej tím Ekocyklo prispel svojou činnosťou a aktivitami k tomu, aby používatelia cyklocestičky neodhadzovali odpad do okolia rieky Hron a Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc. Študenti ponúkli klientom z Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach svoje profesionálne služby, napr. strihanie a úpravu vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž tváre a rúk, manikúru a líčenie.

Ďalšími finalistami národnej ceny Angažovaná škola boli Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve, Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove, Stredná odborná škola v Snine a Stredná odborná škola obchodu a služieb z Prievidze. Všetkých 8 finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe využívať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom školy, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov.

„Naším zámerom nie je len školy oceňovať, ale najmä podporovať prostredníctvom vzdelávania a konzultácií v zavádzaní výchovy k dobrovoľníctvu využitím stratégie service learning. Je dôležité, aby boli školy pripravené rozvíjať aktivity smerujúce k prepájaniu vzdelávania s reálnymi potrebami komunít. Riešenie konkrétnych problémov mladými ľuďmi má nielen podporiť ich rozvoj osobnosti, ale v dlhodobom horizonte vnímať dobrovoľníctvo ako  prirodzenú súčasť životného štýlu mladých ľudí na Slovensku,“ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania.

Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky