Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Absolútnym víťazom osláv Medzinárodného dňa školských knižníc sa stala Školská knižnica Základnej školy v Nesvadoch, ktorá v rámci celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ zorganizovala podujatie pod názvom „Kufrík plný radosti“. Najvyššie ocenenie získala spomedzi 56 zapojených školských knižníc.

víťaz osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Samotné podujatie tvorilo množstvo rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na podporu kreatívneho čítania a na interaktívnu prácu s rozprávkovými knihami. Zároveň boli všetky aktivity rozdelené do piatich blokov, v ktorých žiaci pod vedením rozprávkových bytostí ako Ježibaba, trpaslík a Červená čiapočka, zábavnou a hravou formou riešili jednotlivé úlohy. Napríklad vyhľadávali názvy kníh, mená spisovateľov, prekladateľov a ilustrátorov. Ďalej prekladali české slová do slovenčiny z knihy Arabela od Miloša Macourka. Takisto čítali úryvky z rozprávkových kníh a odpovedali na otázky súvisiace s prečítaným textom z rozprávok. Dokonca písali list pre dobrú princeznú Arabelu. Riešili aj rozmanité slovné hlavolamy a vedomostné literárne kvízy. Navyše si ešte urobili aj slávnostnú módnu prehliadku rozprávkových bytostí. Žiaci ukončili podujatie maľovaním obrázkov a písaním odkazov a prianí pre svoju školskú knižnicu, ktoré vkladali do svojho kufríka radosti.

Na druhom mieste sa umiestnila Školská knižnica Základnej školy v Loku s podujatím „Čítame, tvoríme, hráme sa a učíme“. Tretie miesto potešilo Školskú knižnicu Spojenej školy internátnej v Bytči s podujatím „V krajine rozprávok“. Štvrté miesto bolo udelené Školskej knižnici Špeciálnej základnej školy v Trstíne za podujatie „S knihou je deň krajší“. Na piatom mieste sa umiestnila Školská knižnica Základnej školy na Májovom námestí v Prešove s podujatím „ Hovoriť striebro, čítať zlato“. Šieste miesto patrilo Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou v Krasňanoch za podujatie „Pod lupou starých detských kníh – návrat do minulosti“. Siedme miesto obsadila Školská knižnica Základnej školy na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi s podujatím „Zrodila sa kniha“.

Všetkých sedem ocenených školských knižníc získalo od Slovenskej pedagogickej knižnice knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 eur podľa vlastného výberu do svojich knižničných fondov.

Ďalších päť školských knižníc získalo zvláštne ceny od partnerov celoslovenského projektu. Napríklad Klub mladých čitateľov Albatros venoval Školskej knižnici Základnej školy na Tribečskej v Topoľčanoch, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie „Objavujme poklady v našej školskej knižnici“. Vydavateľstvo Tatran venovalo Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie „Potteriáda“. Spoločnosť ŠEVT venovala Školskej knižnici Súkromnej spojenej školy na Starozagorskej v Košiciach, ktorá sa umiestnila ako prvá stredná škola mimo poradia víťazov, 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 v hodnote 150 eur za podujatie „Knižní bádatelia“. Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka venovala Školskej knižnice Spojenej školy v Lendaku, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie „Maľovanou cestou k spisovateľom“. Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI venovala Školskej knižnici Spojenej školy internátnej na Námestí Štefana Kluberta v Levoči, ktorá sa umiestnila ako druhá stredná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie „Čitáreň“.

Do 16. ročníka celoslovenského projektu sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala 26. októbra 2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie na tému „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Jeho cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako jeho zámerom bolo, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou a svojím talentom k jeho slávnostnému priebehu.

Celoslovenský projekt realizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky