Poznáme mená víťazov celoštátnej súťaže BARS2022

Celoštátnych súťaží BARS 1 (2021) a BARS 2 (2022) sa zúčastnilo takmer 1,500 žiakov v trojčlenných tímoch stredných škôl z celého Slovenska a ich lektorov, z nich 24 získalo štatút úspešných riešiteľov v roku 2022. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.

Exkurzia so zástupcom veľvyslanectva Indie na Slovensku, Molpír, v pozadí Hlboča

„Musím v mene odbornej poroty povedať, že tento ročník bol najvyrovnanejší a to napriek tomu, že na vypracovanie bol vyčlenený doposiaľ najkratší čas. O vyrovnanosti hovorí aj fakt, že 4. miesto obsadil tím, ktorý pripravil vôbec najkvalitnejší program od roku 1993,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV v.v.i. a dodal, že v živote nebolo rozhodovanie tak ťažké ako tento rok. A to aj kvôli priateľskej atmosfére, ktorá na sústredení vznikla napriek faktu, že sa hralo o tak veľa.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas štvordňového sústredenia hravou formou absolvovali 12 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci. „Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ doplnil paleobiológ Vršanský, pôsobiaci taktiež na Ústave vied o Zemi SAV, v.v.i.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Vrbového, náhradníkmi sa stali žiaci z Piaristického Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Ceny víťazom odovzdal a žiakov motivoval informovaním o najnovších míľnikoch indickej vedy zástupca Veľvyslanectva Indie v Bratislave, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Robert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský za SAV.

Víťazi budú mať možnosť prežiť mesiac v divokej prírode, navštívia najstaršie lesy pod Himalájami, budú stopovať tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov Indie a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom v geologickom a paleontologickom výskume Gondwany (v spolupráci aj s Harvardovou a Cambridgeskou Univerzitou). Presný termín expedície bude s víťazmi ako partnermi projektu dohodnutý individuálne, dôraz je však kladený na vytvorenie najväčšieho Národného Parku na svete. 

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Indie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

 

Výsledky súťaže BARS2022

 

1. miesto: Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 89/45

Marek Adamčík

Veronika Mokránová       

Adam Petrík

Mgr. Andrea Michálková (lektor)

 

2. miesto: Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín 88.1/42

Alžbera Margorínová

Ela Remencová   

Jakub Šajdík

Mgr. Tatiana Gašková (lektor)       

 

3. miestoA: Gymnázium Martina Hattalu Trstená 78.3/39

Nina Obrtáčová

Peter Bodnár     

Matej Žatko  

Mgr. Erika Kristofčáková (lektor)

    

3. miestoB: Gymnázium Golianova68, Nitra 72/28

Simona Kapustníková

Jakub Remeň

Ema Roznárová

Mgr. Katarína Kettmannová (lektor)

 

3. miestoC: Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín 67.5/18

Adela Reháková       

Klára Balajová

Michal Chlebana      

Mgr. Tomáš Sluka (lektor)

 

Čísla znamenajú počet bodov z práce/počet bodov na sústredení

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky