Navigácia

Povolania podľa článku 7(4) smernice

Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike. Táto možnosť sa v Slovenskej republike v súčasnosti vzťahuje na zdravotnícke povolania a povolanie horská vodcovská činnosť.

Zdravotnícke povolania

Slovenská republika identifikovala všetky zdravotnícke regulované povolania, ako povolania s vplyvom na verejné zdravie a bezpečnosť. Z uvedeného dôvodu sa na túto skupinu povolaní aplikuje článok 7, ods. 4 smernice, s výnimkou kvalifikácii, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania podľa článku 21 až článku 45 smernice (*).

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve udeľuje hosťujúcej osobe povinnosť pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu. Opatrenie sa týka menovite týchto zdravotníckych profesií (vrátane špecializačných odborov):
 • Zubný asistent
 • Zdravotnícky záchranár
 • Praktická sestra - asistent
 • Sanitár
 • Rádiologický technik
 • Ortopedický technik
 • Lekár*
 • Zubný lekár*
 • Pôrodná asistentka*
 • Farmaceut*
 • Sestra*
 • Zubný technik
 • Dentálna hygienička
 • Optometrista
 • Očný optik
 • Masér
 • Nutričný terapeut
 • Fyzioterapeut
 • Farmaceutický laborant
 • Zdravotnícky laborant
 • Technik pre zdravotnícke pomôcky
 • Liečebný pedagóg v zdravotníctve
 • Verejný zdravotník
 • Laboratórny diagnostik
 • Fyzik v zdravotníctve
 • Psychológ v zdravotníctve
 • Logopéd

Horská vodcovská činnosť

Ministerstvo vnútra SR v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z o horskej záchrannej službe udeľuje hosťujúcej osobe povinnosť pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon povolania horská vodcovská služba – Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky:
 

 • Horská vodcovská činnosť
Skočiť na začiatok stránky