Potvrdenie statusu univerzity pre Technickú univerzitu vo Zvolene

29.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes osobne odovzdal dekrét o začlenení Technickej univerzity vo Zvolene medzi univerzitné vysoké školy. 
     Počas slávnostného otvorenia nového akademického roka 2009/2010 označil tento úspech školy za "jeden z významných medzníkov zvolenskej histórie". Zdôraznil jedinečnosť školy s jej zameraním na lesnícke vedy a drevárstvo, ako aj dlhodobosť tradície v týchto oblastiach vzdelávania. "V akademickom svete i v celej spoločnosti si zaslúžite o to väčšiu úctu a vážnosť," ohodnotil spoločné úsiilie, energiu a prácu zástupcov školy a študentov Ján Mikolaj. Pripomenul aj celosvetový úspech univerzity, prvé miesto získané na dizajnérskej súťaži International Design Award 2009.
     V krátkosti odzneli aj konkrétne pripomienky hodnotenia Akreditačnej komisie. Škola získala uznanie za výchovu odborníkov v oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentalistiky, ale aj ekonomiky, strojárstva či dizajnu. Upozornenie smerovalo k zlepšeniu vekovej štruktúry pedagógov, časovú obmedzenosť niektorých študijných programov či na rezervy s počtom výmenných pobytov zahraničných študentov. Komisia odporučila aj zvýšenie úsilia v získavaní  grantov aj z iných zdrojov než sú programy VEGA.
     Súčasťou ceremónie bola aj promócia čestného doktora a odovzdanie diplomov novým docentom.
Fotogaléria

Bratislava 29. septembra 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku