Posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu a na osemročné gymnázium

  • Dátum: 14.05.2020

Už len niekoľko hodín ostáva záujemcom o stredoškolské štúdium na podanie prihlášky. Piatok 15. mája je posledným dňom, v ktorom môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať dve prihlášky na vzdelávanie na stredné školy v budúcom školskom roku 2020/2021.

Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva z 29. apríla 2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré nadväzuje na ustanovenia školského zákona.

Rovnaký termín platí aj pre žiakov, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu. V zmysle školského zákona ide o strednú školu a prihlášku je potrebné doručiť tiež najneskôr do 15. mája 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky strednej škole.

Každé dieťa, resp. jeho rodič môže podať v tomto čase ešte dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, prípadne na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. K prihláške tento rok nie je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prihlášku na vzdelávanie je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Ak za vás tento úkon vykonala základná škola, nie je potrebné posielať prihlášku opätovne.

V budúcom akademickom roku ponúka takmer 700 stredných škôl na Slovensku viac ako 54-tisíc voľných miest. Uchádzači si môžu vybrať z pestrého portfólia štátnych, cirkevných a súkromných škôl a dvoj- až päťročných vzdelávacích programov gymnázií, konzervatórií, športových škôl, stredných umeleckých škôl či stredných odborných škôl.

Informáciu o prijatí alebo neprijatí žiaka na strednú školu zverejní stredná škola 29. mája na webe alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. V prípade prijatia na školu škola doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Uchádzači, ktorí sa nedostanú na vybranú školu, budú mať následne druhú šancu – školy uskutočnia do 23. júna 2020 prijímacie konanie na miesta, ktoré neobsadili v prvom kole.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku