Poslanci schválili zákon o výchove a vzdelávaní

22.05.2008

     Poslanci Národnej rady SR dnes schválili zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý do parlamentu predložil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Zo 138 prítomných zákonodarcov ho podporilo 79.
     Zákon sa stane základom pripravovanej školskej reformy a školy by sa ním mali začať riadiť už od 1. septembra 2008. Nahradí v súčasnosti platný školský zákon ešte z roku 1984 a obsahuje viacero významných zmien.
     Nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a zasadzuje náš vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, záväzný pre všetky školy a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

     Na schôdzi bola schválená aj novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Tá pomôže zlepšiť postavenie vedy na Slovensku. Najlepším výskumných inštitúciam dáva možnosť získať štatút "centrum excelentnosti".

 Bratislava 22. máj 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku