Poskytovanie elektronického vzdelávania v oblasti antidopingu

Popis služby: Služba slúžiaca primárne na školenie dopingových komisárov formou elektronického vzdelávania. Pre registrovaných užívateľov sú tu dostupné rôzne edukačné materiály z oblasti boja proti dopingu.

Komu je služba určená: Služba je určená občanom.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži primárne na školenie dopingových komisárov formou elektronického vzdelávania.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky ako webová aplikácia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia. Prihlasovanie do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP:  Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná:  Nie, služba nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: https://sada.triagonal.net/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku